friporn.net

1xnxx.net

pornmesh.biz

xxnxhamster.net

jxtube.net

videoxporno.biz

go4porn.biz

porn2s.net

porn2u.biz

xhamsterz.net

xtubex.net

pornw.net

porn99.biz

pornostation.net

pornmag.biz

Toespraken 2001 - 2017

Archiefje 2001. Handboek van de bosbezetter, Peter Theunynck - Lappersfort Poets Society

Archiefje 2002. Artikels Lappersfort Brugge 2002 in de lokale pers 

Archiefje 2003. Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken. Toelichting bij de bescherming van het archeologische monumenten van het Chartreusegebied. Brugge, 22 juli 2003 

Archiefje 2004. Feestbundel nav. 2 jaar Groene Gordel Front met prominente meningen in de naam van het bos...

Archiefje 2005. Boeboeks zijn boos & schrijven brief aan bosminister Peeters. Want bomen zijn ridders & my forest is a battlefield ( 16 lappersfortgedichten )...

Archiefje 2006. Persbericht Hanzestadcoalitie met 13 hoopvolle ideeën nadat eerder in natuurrapport weer wolven gesignaleerd waren...

Archiefje 2007. Open brieven aan oranje, rood & blauw : stop het kappen gauw ! Met antwoorden van opperscout, bioboy & rode greenpeace warrior of the rainbow ( + 5 jaar GGF : de mooiste momenten )

Archiefje 2008. Sire, er zijn geen bossen meer & pinksterbrief aan de vijand & sinterklaasschoenzetting voor participatie & bossen

Archiefje 2009. Persmap minnelijke schikking bezette Lappersfortbos. In alle geval zijn de 13 vogelvrijen van Brugge ( bosbezetters ) nu weer vrije mensen. Action speaks louder than words ( if in peace & non-violent )

Archiefje 2010. Bosdichter Maretak - vierde gedicht -  nav. de aanplant van het Lappersfort Zuurstofbos in Oostende ( in 2009 zamelden we geld in om bos BPA Ten Briele 3,2 ha van de kap te redden * initatief nadat de duurzame Vlaamse grondenruil niet kon doorgaan om politieke redenen * geld werd goed besteed in Groene Gordel Oostende Buiten Goed ) http://www.buitengoed.be/het-stadsrandbos/lappersfort-zuurstofbos/  

Archiefje 2011. Wees gegroet Schauvliege. Gelegenheidstoespraak GGF bij Ademloos & stRatengeneraal in Sint-Annabos

Archiefje 2012. Poëtische rede. Muzes Poëziebos doen Brugge vrije stadsdichter Hedwig Speliers cadeau. Meer zullen volgen...

Archiefje 2013. De touwladders van de bosdichters. Gelegenheidstoespraak Peter Theunynck nav. 10 jaar Antwerpen aan het woord http://antwerpenaantwoord.be/content/10-jaar-aant-woord  

Archiefje 2014. Toespraak namens bosminister Joke Schauvliege door haar woordvoerder op de mei-lente-wandeling in het Lappersfortbos

Archiefje 2015. Je suis Chartreuse. Groene Gordel Griffel uitgereikt aan vier politici & een vzw van goede wil http://www.ggf.be/chartr/chartreuse.htm

archiefje 2016. Lappersfortbos blijft groen ( Het Laatste Nieuws 12 maart 2016 - met dank aan Bart Huysentruyt )

Archiefje 2017. Dromen van een renaissance voor de ruimtelijk bedreigde bossen van Vlaanderen. Misschien nog niet vogelvrij, alhoewel zonevreemd. Hun lot hangt in de harten van Minister-President Bourgeois & bosminister Joke & cultuurminister Gatz. Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer. Lees hier de geschiedenis van de bossen in Belgenland van A tot W, wachten op de boskaart !
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx