friporn.net

1xnxx.net

pornmesh.biz

xxnxhamster.net

jxtube.net

videoxporno.biz

go4porn.biz

porn2s.net

porn2u.biz

xhamsterz.net

xtubex.net

pornw.net

porn99.biz

pornostation.net

pornmag.biz

Stadsdichter Brugge 2012-2013

Nacht van de vleermuis in het Lappersfortbos. Wees welkom op zaterdag 25 augustus 2018. Dan vieren de bosdichters de nacht van de Lappersfortvleermuze om 20u30 met boswachter Koen als gids. Ism. NP & het Poëziebosnetwerk. Start aan ANB-bord hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat langs kanaal Brugge-Gent. Toegang gratis. Bij regenweer paraplu & laarzen. Lees hier vleermuisgedicht Nocturama, met dank aan Lies Van Gasse 

Burgers & Burgeressen Vaderdag 2018. Beschermcomité Katelijne-Eiland gelanceerd. Samen beschermen we het Brugse Katelijne-Eiland! " De leden van het beschermcomité van het Katelijne-Eiland ondersteunen het actiecomité SOS Red het Katelijne-Eiland en vragen het integrale behoud van het Katelijne-Eiland als groene long & ademruimte in de stad Brugge. Goed voor bewoners, zachte toeristen, spelende kinderen en daar levende dieren & planten. Zij geven het positief alternatief van de mensen gezag met hun naam. " Beschermende Katelijne-Eilanders verenigt U samen met het actiecomité. Lokale  Waterschapsheuvel - Brugges groene erfgoed - verdient behoud van deze groene ruimte in Brugge als Unesco werelderfgoedstad. Elke dag hopen en blijven zoeken naar  politici van goede wil ! Tien juni in het jaar des Heren 2018. Bekijk ' Beloofde land Waterschapsheuvel ' literatuur van Adams Richard https://www.youtube.com/watch?v=_JTmAhKIfxU 

https://www.facebook.com/geenparkingaandebaronruzettelaan/ 

( www ) Wij willen wereldvrede & gedicht voor Aylan ( met dank aan Koen Vlerick )

Lees hier interview met de vrije Brugse stadsdichteres Tania Verhelst. Alsook de eerste stadsgedichten. Seven 4 a secret never to be told ?

Welkom op de Hugo Clauswandeling op zijn Poëziepad Lappersfortbos, Zondag 25 maart 2018 om 14u30 zwermen de vrije Brugse stadsdichteres Tania Verhelst & boekhandelaar Thomas Barbier uit langs het Hugo Clauspad voor een hommage aan onze Brugse dode dichter. Tien jaar geleden al dat hij stierf & met de veerman de rivier van de dood overstak. We smaken enkele gedichten van de meester zelf samen met een poëtische rede over de Brugse Claus. We beluisteren nieuwe stadsgedichten voor Brugge & ommeland. Toegang gratis. Meer info hier. Lees ook persbericht van bijna 10 jaar geleden bij de inwandeling van het Brugse Hugo Clauspad in 2008. Meer wandelingen 2018 ? Op 25 augustus 2018 vieren de bosdichters de nacht van de Lappersfortvleermuze 20u30 ( bosw8 Koen ) & op 7 oktober 2018 de week van het bos 14u30. Lappersfort Poëziebos, Ten Briele - Vaartdijkstraat. Waar je ook welkom bent van zonsopgang tot zonsondergang langs gedichtenroute Hugo Clauspad.

Terug naar Katelijne-Eiland. Lees hier bezwaar Poëziebosnetwerk met bosdichters & muzes omtrent parking B.Ruzettelaan. Hopende op zorg & uitkijkend naar antwoorden over kanaalgronden Baron Ruzettelaan met een verhaal. Pleidooi voor duurzame & inclusieve ruimtelijke ordening. Tegen teloorgang van waardevolle hoek fauna & flora. Brugges groene erfgoed & historische landschap Unesco Werelderfgoedstad verdienen politici die van mening veranderen. Tenzij geschiedenis zich herhaalt ? https://radio1.be/elke-week-stel-ik-vast-dat-er-weer-een-stukje-natuur-kaalgekapt 

Lees hier B. het allerlaatste stadsgedicht (13) van de vrije Brugse stadsdichter Herman Leenders. Bij deze ook welkom aan Tania Verhelst als nieuwe Brugse stadsdichter http://digther.blogspot.be/2017/11/krijt-tania-verhelst.html 

Afscheidsgesprek vijfde vrije stadsdichter Herman Leenders. Bij deze wensen de muzes van het Lappersfort Poëziebos de Brugse vrije stadsdichters Herman, Marcus, Lies, Peter & Hedwig te bedanken. Samen met de Brugse Boekhandel & Boekhandel De Reyghere waren zij 7, herinnering om te koesteren. We wensen de nieuwe Brugse stadsdichter vrede & alle goeds toe en hopen haar in de moeder der zonevreemde - ruimtelijk bedreigde - bossen te ontmoeten. Op zaterdag 25 augustus 2018 vieren de bosdichters de nacht van de Lappersfortvleermuze 20u30 & op zondag 7 oktober 2018 de week van het bos 14u30. Lappersfort Poëziebos, Ten Briele - Vaartdijkstraat. Welkom van zonsopgang tot zonsondergang. Gedichtenroute Hugo Claus Pad http://www.poeziebos.be/Boswandelingen.aspx

Lappersfort Poëziebos. Vierde editie Hugo Claus Pad. Lees hier " Poëtische afsluiter voor week van het bos in Brugge " Met dank aan KW, de Krant van West-Vlaanderen 15.10.2017

Vladslo, Dismuide. Lees hier " Vredesbospad in Praatbos maakt indruk " Met dank aan KW, de Krant van West-Vlaanderen 05.11.2017

Nostalgie 2017, adventsgedicht voor Brugge & de wereld. Laat mij nog eenmaal wandelen door Brugge, de bevalligste zwanen in mijn gedicht noteren. Met hun veren in het weergalmende avondlicht. Dank aan Hedwig Speliers, vrije erestadsdichter Brugge. Te beluisteren als klanken & stem van de stad op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901    

MARGUERITE. Op 17 december 2017 zal het 30 jaar geleden zijn dat Marguerite Yourcenar overleed. Zij had een speciale band met Vlaanderen en speciaal met Brugge. Haar boek l’ oeuvre au noir over Zeno heeft als ondertitel Retour à Bruges, terugkeer naar Brugge. Het werd verfilmd en  hier zie je de trailer https://www.youtube.com/watch?v=FHJuNeaxCuc . Vrije erestadsdichter Hedwig Speliers schreef een in memoriam gedicht voor Marguerite ( Brussel, 8 juni 1903 – Mount Desert Island, 17 december 1987 )

Lees hier ' Het bos van de Frères ' het twaalfde Brugse stadsgedicht van Herman Leenders

Lees hier : " Lappersfortbos werd 15 jaar geleden ontruimd " Met dank aan De Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad 27 oktober 2017

Twee notities over bomen & vrede vanuit het Lappersfortbos. Met dank aan bosdichter Alain Delmotte.

Mensen hebben vrede & bossen nodig. Lees hier de openingstoespraak van schepen Kurt Vanlerberghe, eerste schepen stad Diksmuide. Nav. de officiële inwandeling 3-talige Vredesbospad met publiek, bosdichters, vertaler, boswachter ANB & stad Diksmuide. Ga eens wandelen in Praatbos, Vladslo, van zonsopgang tot zonsondergang in de schaduw van treurende ouderpaar van Käthe Kollwitz. Hoor hier hoe Willem Vermander er over zingt https://www.youtube.com/watch?v=eovFI_TtCgc&feature=kp 

Mensen hebben vrede & bossen nodig ! Kom op zondag 5 november 2017 om 14u30 naar het Praatbos, Diksmuide. De 10 Nederlandstalige gedichten van het vredesbospad - nabij treurende ouderpaar Käthe Kollwitz - werden in het Duits & het Engels vertaald. Bosdichter Joris Denoo baant vredespaden samen met stads-dichter Frederik Lucien De Laere en vertaler Christina Brunnenkamp. Boswachter Koen Maertens & schepen Karline Ramboer van leefmilieu, erfgoed en cultuur houden een korte toespraak over bos & vrede.   http://petertheunynck.be/2017/10/14/twee-vernieuwde-poezieroutes/ ( zonsopgang tot zonsondergang https://www.natuurenbos.be/praatbos  www.natuurenbos.be/lappersfortbos )

Week van het bos op zondag 15 oktober 2017 om 14u30 in het Lappersfortbos, Brugge. De vierde editie van het Hugo Clauspad wordt ingewandeld samen met boswachter Rik & bosdichters Peter Theunynck, Alain Delmotte, Marcus Cumberlege & de vijfde vrije Brugse stadsdichter Herman Leenders. De muzes schenken 20 nieuwe gedichten en in bijlage vind je er reeds twee. MENSEN HEBBEN BOSSEN & VREDE NODIG https://www.natuurenbos.be/lappersfortbos  

Lees hier Schone slaapster, het tiende Brugse stadsgedicht van Herman Leenders

Vooraankondiging poëziewandelingen stem van brood & bossen : mensen hebben bossen & vrede nodig. Zondagen 15 oktober ( Lappersfortbos ) & 5 november ( Praatbos ) om 14u30. De bosdichters van de Lappersfort Poets Society nodigen U graag uit op 2 poëziewandelingen. Op zondagen 15 oktober & 5 november 2017 worden 2 hernieuwde poëziepaden ingewandeld in de ANB-bossen van de provincie West-Vlaanderen. Meer officiële details volgen later; noteer het nu reeds in je agenda. De toegang is gratis. Paraplu & laarzen voorzien bij regenweer. Meer info leest U in deze link.

Week van het bos 2017 : biotoop - juglans - klaagzang voor terra - secret garden - wintereik - treurdicht voor dode bomen. Gedichten Tine Hertmans www.tinehertmans.be

Boskaart ? Mensen hebben bossen nodig, stadsgedicht voor Vlaanderen 2019.  De bedreigde bossen van Vlaanderen zijn misschien nog niet vogelvrij, ook al zijn ze zonevreemd. Hun lot hangt in harten van Minister-President Bourgeois & bosminister Joke. Op hemelvaardag zeggen we met bosdichters : niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer. Mensen hebben bossen nodig : respecteer & bescherm hen !  Renaissance voor de bossen in Vlaanderen nu als hoopvolle vraag vanuit de stad van Visart na http://www.actua.tv/actua-live-debat-boskaart-joke-schauvliege 

Bossen België & Vlaanderen :  geschiedenis van zonevreemd tot ruimtelijk bedreigd ( van A tot Schauvliege naar Weg Boskaart ) naar Bossen Babel & Bourgeois. Red Vlaams bos van de dood ? Elke dag hopen op ademruimte. Bescherming nu voor vogelvrije bossen, natuur en open ruimte. Wat nu Wilfried & Joke ? Zit samen met elkaar & de bosbeweging. Wees geen vijand maar elkaars schild & vriend. Derde keer goede keer ! 

Groene Gordel Griffel 2017 voor dichter des Vaderlands Laurence Veille en bosdichter Peter Theunynck vanuit het Brugse Poëziebos. Bosgezellen, zie ook beelden & woorden op https://www.facebook.com/poetenational/ 

Bru-taal : stadsfestival rond taal in Brugge. Aanbevolen door de muzes Poëziebos ! www.brutaalbrugge.be Het programma   5 - 13 mei 2017 kan je hier lezen. Zie ook archief stadsgedichten https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/

Jacob van Maerlant, een rijmkroniek voor Brugge & Vlaanderen van de meesterhand van de Brugse erestadsdichter Hedwig Speliers ( Naast het Gentse Virginie Lovelinggebouw huist de Vlaamse overheid in het Brugse Jacob van Maerlantgebouw. In Gent met een zichtbaar groot leeuwenlogo, in Brugge met een verborgen gedicht langs de interne binnengang. Een gemiste kans ! )

Gedicht für den der nicht aus der stadt ist + L & M van Herman Leenders ( Duitse vertalingen )  http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx   ( Übersetzung: Clemens Ruthner )

Ik dicht protest aan ! Citaat uit verlichte gedichten van Joris Denoo, Lappersfort Poets Society. ( Omgaan met poëzie voor jongeren en hun leraren/opleiders - Joris Denoo, Acco Leuven/Den Haag, maart 2017 )

Requiem voor een First Lady. Luuk Gruwez over Michelle Obama. Te beluisteren op https://radio1.be/luuk-gruwez-0.

Paul Demets, plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen schreef gedicht Kikakaka ko. Daarin kijkt hij door de ogen van de kauw - met een blik die erg op mensen lijkt - naar onze omgang met de natuur. Inspirerend voor Brugge die scone die hopelijk de kans van het Katelijne Natuurreservaat niet links laat liggen... ? http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/plattelandsdichter/    

Geen Katelijne Randparking, maar uniek wild Katelijne Natuurreservaat ! Gecoro & burgervader Landuyt & gemeenteraadsleden : bescherm & waardeer ademruimte natuurlandschap onder de hoge Katelijnebrug ! Kleine lappen groen zijn samen onze grote Brugse zuurstoflongen ( lente )

Bij de hoge Katelijnebrug. Kom naar de natuurwandeling bij de oorlogsbunker Lappersfortstraat. Zondag 26 maart 2017 om 14u30 - 16u. Door de mogelijke aanleg randparking is een lap open ademruimte bedreigd. Lokale Waterschapsheuvel. Lees hier ook bezwaar bij Gecoro van vzw Groen

Lees hier bezwaar muzes bij de regionaalstedelijke afbakening GRUP. Brugge, kleur je stadsgordel groen. SOS groene erfgoed Chartreuse !

Lees hier ' Gedicht voor wie van de stad is ' van de Brugse Vrije Stadsdichter. Herman Leenders blijft de vijfde Vrije Stadsdichter van Brugge tot eind 2017 http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge
http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx 

Welkom in de Poëzieweek in het Lappersfortbos op zondag 29 januari 2017 met Brugse dichters Ann Vanneste & Jaak Vissenaeken, erestadsdichter Marcus Cumberlege ( Nederlands - Engels ) & Patrizia Morotti ( Italiaans - Nederlands ) 14u30 ( toegang gratis, bij regenweer paraplu & laarzen )

Groen vzw, Brugse landbouwers, Natuurpunt Brugge, Natuurpunt Brugs Ommeland,
West-Vlaamse Milieufederatie (WMF), JNM Brugge, Velt Brugge, Lappersfort Poets Society & Poëziebosnetwerk, Bos+, Brugge laat je bomen leven, vzw ’t Groot Gedelf steunen behoud open ruimte Brugge & Ommeland. Lees hier 3 Koningen 2017 persbericht GRUP regionaalstedelijke afbakening : " Brugge ruilt groen voor beton " Zie ook
http://www.focus-wtv.be/nieuws/ook-landbouwers-roeren-zich-stadiondossier

Kerstwensen vol Chartreuse  voor Joke Schauvliege, burgervader Landuyt & Schepen Demon. Een Brugs sprookje 2.0 voor de nieuwe strijders van de Groene Gordel ( betonstop NU www.greenbeltmovement.org )

Lees hier L & M het zevende stadsgedicht voor Brugge. Er is in U meer geloof dan wanhoop ( Herman Leenders )

Read here L & M the seventh city poem for Bruges ' there is in you more belief than despair ' by Herman Leenders, translated by Annmarie Sauer.

Wandel mee met de vrije stadsdichter Brugge Herman Leenders... Donderdag 20 oktober 2016 ( 20u Brugse Markt ). Met dank aan Boekhandel De Reyghere & de Brugse Boekhandel & de muzes van het Poëziebos. Gedichten op http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx

Bomen van dichters in het Lappersfort Poëziebos. Verslag 2016 voor VFL met een knipoog naar Pluk van de Petteflet & de Boeboeks.

Lees hier een interview met Herman Leenders, de vijfde vrije stadsdichter van Brugge.

Week van het bos 2016. Joke & Wouter : be one ? Vorig jaar - tijdens de week van het bos - namen de muzes afscheid van boswachter Koen. De dichter van dienst schreef een ode aan bossen als wachters van hout & stilte. Lees hierna en plant een bos.

Welkom in de week van het bos op zondag 9 oktober 2016 voor een gedichtenwandeling in het Lappersfort Poëziebos. Het Poëziebosnetwerk & de muzes vieren hun vijfde verjaardag en dit met 2 stadsdichters : Herman Leenders & Peter Theunynck. Zij zullen bosgedichten voorlezen waarbij zij het opnemen voor bomen in het landschap & bossen in de stad. Met dank aan Q2C & het Vlaams Fonds voor de Letteren voor de steun. Alsook aan Marc de Bel & Boeboeks, BBL & BOS+ 

Op het naamfeest Sint-Godelieve 6 juli 2016 een zesde stadsgedicht voor Brugge van stadsdichter Herman Leenders. " Boeveriestraat 41 - Sint-Godelieveabdij " Meer over Godelieve op http://www.heiligen.net/heiligen/07/06/07-06-1070-godelieve.php   https://nl.wikipedia.org/wiki/Godelieve_(heilige)

Read here  ' Saint Godelieve Abbey, Boeveriestraat 41 ' city poem by Herman Leenders, translated by Annmarie Sauer. Silent bells remembering religious heritage. More translated citypoems 4 Bruges on http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx ( below the Dutch versions )

Postume Groene Gordel Griffel voor wijlen minister Van Grembergen. Juli 2003 kregen we als actiegroep van Brugge het bezoek van een minister ter bescherming archeologische ondergrond van het Chartreusegebied in Brugges Groene Gordel. Toespraak herlezen waard.  Zeker nu bovengronds Chartreuse nog altijd bedreigd Brugs erfgoed is. Tevens deelneming aan familie  & vrienden & collega’s in politiek als zorg voor stad & mens & landschap.

Bekijk hier de foto's van het poëzieaperitief met Herman Leenders in het Guido Gezellemuseum 5 juni 2016

12.500 ha ruimtelijk bedreigd zonevreemd bos bijna beschermd. Dank aan de bosbezetters & bosminister Joke Schauvliege. Kom met ons wandelen in het Lappersfortbos op 9 oktober 2016 om 14u30 met bosdichter Peter Theunynck & vrije stadsdichter Herman Leenders.

Bekijk & beluister hier fragmenten Boszangers tijdens de Lappersfortboswandeling met Boswachters & Groendienst nav. de uitreiking van de Groene Gordel Griffel voor de bomen

Bekijk hier de foto's van de Lappersfortboswandeling met Boswachters & Groendienst & Boszangers tijdens de uitreiking van de Groene Gordel Griffel voor de bomen.

Groene Gordel Griffel 2016 voor Boswachters & Groendienst & Boszangers. Oproep vanuit het geredde Lappersfortbos tot meer barmhartigheid voor bomen en bossen !

Lentewandeling Lappersfortbos zondag 22 mei 14u30 met de Boszangers !!

Presentatie lenteprogramma Lappersfortbos zondag 22 mei 14u30 met de Boszangers !!

Poëzieaperitief met vrije stadsdichter Herman Leenders op zondag 5 juni om elf uur in Musea Brugge, Dijver 12. Meer info op www.museabrugge.be of https://www.facebook.com/events/1587222504940224/

Welkom op bomenwandeling in het Lappersfortbos met de Brugse Groendienst & de Vlaamse Boswachters. Uitreiking Groene Gordel Griffel. Zondag 22 mei 2016 - 14u30 -  ( internationale dag van de Biodiversiteit ) verzamelen aan ANB-bord hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat.

Lees hier het Brugsch Handelsblad over " Een handvol Poëzie " van Marcus Cumberlege. Met dank aan Stefan Vankerkhoven in het Brugsch Handelsblad van vrijdag 13 mei 2016

Lees hier ' Een minuut stilte ' van de vrije Brugse stadsdichter Herman Leenders

Laatste bosbrief. Aan de Brugse gemeenteraadraadsleden lente 2016. Nu de KMO-zone van het Lappersfort de groene boskleur krijgt op dinsdag 22 maart 2016. Eind goed, veel goed !

Brussels leed ( all we are saying is give peace a chance )

Erfgoed Lappersfortbos blijft groen. En dankt haar bezetters & bezitters ! Lees hier ' Terug naar het Lappersfortbos ' definitieve verdict & slot van het Lappersfortbosverhaal. Na aankoop 2008 wordt nu ook KMO-zone definitief groen ingekleurd door de Brugse gemeenteraad 2016. Een voorbeeld voor alle ruimtelijk bedreigde Vlaamse bossen ! ( met dank voor het gemeenteraadsverzoekschrift vanuit het volk in oktober 2010 )

Lentegerichte Chartreusewandeling in Brugges Groene Gordel. Wees welkom op zondag 20 maart 2016 van 14u30 tot 16u aan het ANB-bord bij het Smisjesdennebos, Heidelbergstraat Sint-Michiels voor de spoorwegovergang naar Loppem of Oostkamp. Tevens lenteschoonmaak. Meer info hier. 

Poëziewandelingen in het Lappersfortbos  op zondagen 22 mei en 9 oktober in 2016 en zondag 29 januari 2017. Telkens van 14u30 tot 16 uverzamelen ANB-bord kanaalhoek Ten Briele/Vaartdijkstraat Sint-Michiels. Wees gratis welkom !! Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang stilteplek & gedichtenroute muzes Hugo Clauspad.

Lees hier ' Making Connections ' tweede stadsgegedicht van de vrije Brugse stadsdichter Herman Leenders. Meer op https://bezoekers.brugge.be/robert-devriendt

Bekijk hier de foto's van het afscheid van City Poet Marcus Cumberlege als vierde vrije Brugse stadsdichter. Lappersfort Poëziebos, Poëzieweek eind januari 2016. Met dank aan de vzw Groen en boekhandel De Reyghere voor de foto's

Hierbij nog meer foto's van het afscheid van City Poet Marcus Cumberlege

Lees hier Kanten stad, de stadsgedichten voor Brugge in 2014. Met dank aan Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge ( noot : tevens ernaast in Engelse vertaling met dank aan Annmarie Sauer )

Vijfde Vrije Stadsdichter voorgesteld. Met dank aan de Krant van West-Vlaanderen - Brugsch Handelsblad van 8 januari 2016

Poëzieweek. Vier met ons afscheid van de vierde vrije Brugse stadsdichter Marcus Cumberlege. Welkom in het Lappersfort Poëziebos op zondag 31 januari 2016 om 14u30. Lees hier ook de Haikus voor opvolger Herman Leenders : Draai Koningen ! De avonden worden lichter voor de nieuwe dichter...

Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsdichter. Hij krijgt van de muzes Poëziebos de opdracht elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld. Lees hier meer over missie en over onze Brugse stadsdichter.

Driekoningendag 2016. Lees hier Atlas, het eerste stadsgedicht voor Brugge van Herman Leenders, vrije Brugse stadsdichter

Lieve Sint, leg wat in Joke Schauvlieges bosschoentje ! Vlaams politiek akkoord bereikt over bescherming ruimtelijk bedreigde bossen : 12.500 ha zonevreemde bossen in ons schoentje. Dank je wel van de Lappersfort Kapoentjes. 

Burgervader Renaat Landuyt, treed in de historische voetsporen van Visart en bescherm de groene gordel bovengronds ! Chartreusebrief aan de politici van goede wil van Brugge, Loppem & Oostkamp. Geen toekomst zonder daden ?

Beheerkap & boomverjonging Lappersfortbos

Lees hier ' Festival van de Toekomst : Stadsgedichten op straat ' met dank aan Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad 16.10.2015

Lees hier ' Universiteitsthesis over bezetting Lappersfortbos ' met dank aan Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad van 9 oktober 2015

Boshopen ademruimte. Verwachtingsvolle brief aan onze vakminister Joke Schauvliege. Bossen beschermen is goed voor het klimaat. Doen !

Afscheid is een nieuw begin. Lees hier een slotgesprek met boswachter Koen. Acht lange jaren onze rots in de branding van het Lappersfortbos. Ondertussen een hartelijk wederwelkom aan boswachter Rik ! En dank aan ANB voor de goede zorgen. Lang leve de bossen !

Welkom in de week van het bos. Op de seizoenswandeling vertellen Ole Mahieu & Marcus Cumberlege & Paul Saccasyn over de natuurhelden van het Lappersfortbos. Op 18 oktober 2015 om 14u30 ( verzamelen aan de hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat )

Lees hier tesis-masterproef  ' De bezetting van het Lappersfortbos. Een studie naar het repertoire van de milieubeweging binnen een transnationaal perspectief ' ( Met dank aan Ole Mahieu & de Universiteit van Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte )

Blijde Brugse intrede van de vrije stadsdichter Marcus Cumberlege op donderdag 8 oktober 2015 in Boekhandel De Reyghere (20u) en de Brugse Boekhandel (21u). Wees welkom. Voor de Brugse stadsgedichten zie http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx  

Bekijk hier foto's " nacht van de Lappersfortvleermuze " met rode rozen op herdenking wijlen Peter Mahieu, AZO ! Met vrije Brugse stadsdichter Marcus Cumberlege & de bosdichters Bart & Paul Saccasyn ( dank aan vzw Groen voor de foto's & aan vleermuizengids Dieter voor de wondere wereld ) 

Welkom op de nacht van de Lappersfortvleermuis, Lappersfortbos zaterdag 29 augustus 2015 om 20u30. Met vleermuizengids & stadsdichter. Met dank aan Natuurpunt. Lees hier info en vroegere vleermuizengedichten van de bosdichters & hun vleermuzes.

Vaart wel Peter Mahieu ( 1960 - 2015 ) Lees hier afscheidsgedichten & in Memoriam voor stichter AZO! Actiegroep Zuidelijke Ontsluiting en erevoorzitter Groene Gordel Front.

Lees hier je Bruggegeschenk : vrije Brugse stadsgedichten van Hedwig Speliers. Oostendse Koning van de Poëzie & Brugse Heer van het Bos. Nav. Theater aan Zee 2015 en de samenscholing met de Prinsessen en de Prinsen van de Poëzie. Zeg het verder !

Affiche voor komende drie seizoenswandelingen in het Lappersfort Poëziebos : 29 augustus en 18 oktober in 2015. En 31 januari 2016. Welkom.

Bekijk hier foto's van de uitreiking van de Groene Gordel Griffel op de actiegerichte Chartreusewandeling

Vlaamse Triënnale-opdracht voor Brugge : Kleur de bedreigde stadsgordel groen ( je suis chartreuse ) Groene Gordel Griffel 2015 uitgereikt aan vier politici & één vzw van goede wil. 

" Laat groen wat groen is " Volgens Groen vzw ligt langs de Pathoekeweg 41 ha industriegrond klaar voor ondernemers. Met dank aan de Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad 17 april 2015

Tien mei 2015. Kleur de groene gordel groen ! Actiegerichte wandeling in het opnieuw bedreigde Chartreusegebied. Smisjesdennebos, Heidelbergstraat 8200 St. Michiels op de grens met Loppem. Om 14u30. Deelname gratis. ( organisatie : Poëziebosnetwerk & vzw Groen )

Lees hier het woordelijk verslag dialoog & behandeling bomenverzoekschrift op de Brugse voltallige gemeenteraad 16.12.14

Vaartdijkstraat ? Kappen met de Zuidelijke Ontsluiting 3.0 in Brugge fietsstad ! ( lente 2015 )

Bella & Mella grazen binnenkort op weide Lappersfortbos. Mededeling van het bosbeheer.

Lappersfortlessen voor levenden. Wakkere burgers & overheden : hart boven hard ! Spiegel je zelf & spiegel je zacht. Plus est en vous !

Hartsfietstocht bezoekt het Lappersfort Poëziebos op donderdag 26 maart 2015. Ter elfder ure. Wees welkom.

A gift 4 the Triënnale of Bruges 2015. City poems from Bruges free city poet Lies Van Gasse. Tanx to the translator Annmarie Sauer.

Britse Bruggeling wordt vrije stadsdichter. Met dank aan Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad 30 januari 2015


Je suis Chartreuse. Lees hier ons participatiebezwaar inspraak voor actualisatieplan-MER herneming regionaalstedelijk gebied Brugge ( 2002 - 2015 ). Kleur de Brugse stadsgordel groen ! Noteer : Chartreusewandeling 10 mei 14u30 aan het Smisjesdennebos.

Lees hier bezwaar 2015 van Natuurpunt Brugge bij de herneming van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge & ommeland

Lees hier bezwaar 2015 van vzw Groen bij de herneming van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge & ommeland

Lees hier artikel : inwandeling Vredesgedichtenpad Praatbos Vladslo met Lies Van Gasse, Peter Theunynck, Frederik Lucien De Laere en boswachter Herman. Pagina 22- 23 met dank aan ' Het Groene Blad Natuurpunt Houtland vzw januari 2015'

Bekijk hier foto's poëziewandeling 25 januari 2015 met welkom aan Marcus en afscheid van Lies en een zacht vaarwel aan wijlen Melanie

Open brief aan de burgers van Brugge & hun burgervader Renaat Landuyt : laat de vlag van de poëzie wapperen aan het stadhuis. Peter Theunynck, namens de vrije stadsdichters

Welkom op de Chartreuse groene stadsgordelwandeling 10 mei 2015 om 14u30. Verzamelen aan ANB-bord Smisjesdennebos. Meer info hier.

Steun de obligatielening van het Waalse bos van Les Muscardins. Met de groeten van Don Fabulist

Waarom het bos van Les Muscardins helpen redden ? Meer info hier

Pourquoi sauver la forêt des Muscardins ? Information & details ici.

Marcus Cumberlege is de vierde Brugse vrije stadsdichter. Lees hier persbericht blijde intrede Poëziebos. Dank aan Lies Van Gasse voor doorgeven stadsdichtersmegafoon en de twaalf mooie gedichten voor Brugge.

Boekhandelaars over het stadsdichtersschap voor Brugge

Afscheidsinterview met Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge 2014

Lappersfortbos 25 januari 2015 : Blijde intrede vierde vrije stadsdichter Brugge & bedanken stadsdichteres Lies van Gasse en afscheid van wijlen Melanie Van Brugghe. Welkom 14u30 ! www.natuurenbos.be/lappersfortbos

Interview met Roos, de mama van wijlen Melanie Van Brugghe ( 1973 - 2006 ) die stierf bij de Lindes Lappersfortbos

Bekijk hier foto wijlen Melanie Van Brugghe in Parijs en 8 van haar ontroerende gedichten

Boom van Het Leven, stadsgedicht voor Melanie. Melancolie & Uiterste Gelukzaligheid.

De twaalfde dag, elfde stadsgedicht voor Brugge. Voor fragment Bollywoodfilm ' PK ' zie op
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.37083

Brugse Stadsgedichten van Peter Theunynck & Hedwig Speliers. Een kostbaar geschenk voor U nav. driekoningen 2015, de twaalfde nacht.

Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten. Vredesgedichten Lappersfort Poets Society. Bezoek ook het vredesbospad Praatbos Vladslo.

Lees hier het antwoord van de voltallige gemeenteraad op het Brugs bomenverzoekschrift 2014

Lees hier de tussenkomst van Groen-raadslid Sammy Roelant bij het bomenverzoekschrift in de stad van Visart

Uitkijken naar een Brugs bomenplan ! Lees hier de berek-verdediging verzoekschrift ten stadhuize 8 december 2014. Toekomst voor bomen & mensen. Vervolg op de gemeenteraad van dinsdagavond 16 december 2014

Brugs verzoekschrift 9. Bomenerfgoed in de stad van Visart. Op berek & gemeenteraad december 2014

( berek ) Lees hier de verdedigingen verzoekschriften 2010 & 2011 door 3 musketiers onder burgervader Moenaert 3 & door 2 wakkere burgers in 2013 onder burgervader Landuyt 1 http://preview.brugge.be/verzoekschrift-aan-het-stadsbestuur-indienen

O, MIA In herinnering wijlen Luc De Vos ( 12 juli 1962 - 29 november 2014 ) met dank aan dichter Elbert Gonggrijp uit Alkmaar. We bieden de familie & vrienden onze deelneming aan en branden een lichtje voor Luc ( die vriend was van het Poëziebos.)

Black Swann, negende stadsgedicht voor Brugge

Bekijk hier de Brugse stadswandeling (27.11.14) met vrije stadsdichters Peter Theunynck & Lies Van Gasse van Boekhandel De Reyghere naar de Brugse Boekhandel.

Bij de dood van wijlen acteur Robin Williams treuren de bosdichters van de Lappersfort Poets Society. Ze vonden inspiratie in zijn film ' Dead Poets Society '

Welkom op donderdag 27.11.2014 om 20u. met de Brugse vrije stadsdichters Lies Van Gasse & Peter Theunynck ( start De Reyghere Boekhandel & afsluiten Brugse Boekhandel ). Gratis, wel inschrijven aub.

Lees hier de historiek van de Brugse stadsdichtersmegafoon, met dank aan stratengeneraal www.stratengeneraal.be anno domini 2003

Proef hier enkele stadsgedichten van de vrije Brugse stadsdichters

Terug naar het Lappersfortbos ( cf. Oosterdonk ). Een hoopvol verhaal in geschiedenis & hanze. Updated elf november 2014.

Bekijk hier "de grote oorlog & de lieve vrede in het Lappersfort " seizoenswandeling tijdens de week van het bos 2014

Bekijk hier de foto's van de inwandeling van het Vredesbospad Praatbos rondom de beelden van het treurende ouderpaar van Käthe Kolltwitz, Vladslo

Persbericht bosdichters inwandeling Vredesbospad Praatbos rondom het treurende ouderpaar Käthe Kollwitz, Vladslo. Dank aan boswachter Herman & ANB voor dit mooie gedichtenpad.  

Verzoekschrift 9. Bomenerfgoed & Visart

Fiets is verzet. Liefde voor fietsers & bomen aan Ten Briele ( binnenkort met fietspad )

De stem van de stad. Toekomstbrief vanuit het Poëziebos aan de toekomst van Brugge. 13 september 2014 

Komende herfst Oktober  : Vredesweek van het bos. Zondag 5 oktober 2014  inwandelen vredesbospoëzieroute in de schaduw beelden Käte Kollwitz, Praatbos Vladslo. Zondag 19 oktober 2014 : Oorlog & vrede in het Brugse Lappersfort Poëziebos met de Vrije Brugse Stadsdichteres & boswachter Koen. Telkens om 14u30. Meer info hier.

Vladslo & het treurende ouderpaar. Een stadsgedicht voor Vlaanderen 2014 - 2018 van de vrije Brugse stadsdichteres Lies Van Gasse

Een geschenk voor de Toekomst van Brugge & de inwoners en bezoekers van Brugge. Stadsgedichten over Brugge van Hedwig Speliers

Een cadeau voor de Bruggelingen & de Toekomst van Brugge. En haar vele bezoekers. Stadsgedichten over Brugge van Peter Theunynck

A gift 4 the future of Bruges. City poems from free city poet Peter Theunynck. Tanx to the translator Annmarie Sauer.

Bekijk hier de foto's van de nacht van de Lappersfortvleermuis, met dank aan Erik van vzw Groen

Vooraankondiging bosdichters : vredesweek van het bos [ 5 oktober 2014 ] inwandelen vredesbospoëzieroute in de schaduw beelden Käte Kollwitz, Praatbos Vladslo { + wees welkom in het Brugse Poëziebos op 19.10.2014 met de Vrije Brugse Stadsdichteres }. Meer info hier.

Bezorgde bosbrief 2014 aan minister president Geert Bourgeois & zijn ministers! Tegen de verdere zuidelijke ontsluiting van de Vaartdijkstraat. Nacht van de Lappersfortvleermuze.

Nocturama, achtste stadsgedicht voor Brugge nav. de nacht van de Lappersfortvleermuis

In memoriam wijlen bosbezetter Guust ( 1985 - 2014 ) met drie gedichten & enkele laatste sporen...

Joke Schauvliege, ga ervoor nu je bossen & ruimtelijke ordening beheert ! De schepping rekent op U ! Zonevreemde bossen 2014-2019 ? In hoofdstuk VIII Ruimtelijke Ordening ( blz. 87/197 ) lezen we : { De acties afgesproken in de conceptnota ' Plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen ' goedgekeurd door de Vlaamse regering op 31 januari 2014 voeren we verder uit om ecologisch waardevolle bossen buiten geëigende bestemmingszones beter te beschermen. } U leest plan als U op de link klikt. Dank U, bosbezetters & bosbeweging !

Tien gouden spelregels voor de Toekomst van Brugge ? Een goed idee van het Poëziebosnetwerk in Hanzestadcoalitie

De toekomst van Brugge ? Participatie & bruggen bouwen. In- & uitspraak. Lees hier onze tips komende herfst

Bekijk hier de foto's van Lies Van Gasse ( vrije stadsdichteres Brugge ) aan het werk voor de muurschilderingkunstenfestival te Damme

http://kunstenfestivaldamme.be/ 

http://petertheunynck.wordpress.com/2014/06/27/kunstenfestival-damme/

Kom naar de nacht van de Lappersfortvleermuis op zaterdag 30 augustus 2014 om 20u30. Lees hier ook de vleermuisgedichten.

Nature Boy & Lappersfortbos ? Bekijk hier de You Tube links van een ontroerend bosverhaal in de wereld ( met dank aan de BBC )

Zomer 2014. Goedgekeurd beheerplan Lappersfortbos on line http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/west-vlaanderen/lappersfortbos bij nuttige links. ( & archiefje om niet te vergeten )

Pleidooi voor de Poëzie. Met dank aan Paul Demets

Een bomenplan 2050 voor Vlaanderen ( & stoppen met dweilen met de kraan open want elk bos telt voor ademruimte )

Dertienduizend ruimtelijk bedreigde Vlaamse bossen. Nieuw stadsgedicht voor onze Vlaamse steden & dorpen. Wees tevens welkom op de nacht van de Lappersfortvleermuis zaterdagavond 30 augustus 2014, 20u30. Met de vrije Brugse stadsdichteres Lies & boswachter Koen.

Lees hier  de toespraak van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege uitgesproken door woordvoerder Patrick Verstuyft op 4 mei 2014 bij de muzes van het Lappersfortbos. Aan de lindes bij het Zuidervaartje. Met fragment dichter Robert Frost (1916) The Road Not Taken.

Beluister hier een klankfragment vier mei in het Lappersfortbos met vrije Brugse stadsdichteres Lies Van Gasse & bosdichter Marcus Cumberlege. En een bomenpolitica van goede wil. Met dank aan de Brugse Stadsomroep

Lappersfort 2014. Zeven Politieke Partijen over bossen & bomen & groene gordels ( van zonevreemd tot ruimtelijk bedreigd ). Voor de volgende regeringen & alle mensen van goede wil : maak verder werk van bosbehoud & bosaanplant. En voor elke provincie een bomenplan ! Aux arbres citoyens !

Vier mei met bomen & bossen. Poëzie voor stad en wereld. Inspiratie voor de volgende momenten

Bekijk hier het Lappersfortboek over bosdichters & bosbezetters, met dank aan Laura Tack

BRUGGE VERDICHT. ' Wat glanst is slechts vernis. Het is gemis ' Lees hier bespreking dichtbundel ' de stem van de stad ' van erestadsdichter Brugge Hedwig Speliers. ( met dank aan de Poëziekrant maart 2014, nr. 2, blz. 54 - 55 www.poeziecentrum.be )

Lees hier de geschiedenis van de bossen in België & Vlaanderen. Alfabet van A tot Schauvliege. Zonevreemde bossen zijn nu ruimtelijk bedreigd. Hopen op een lange levensadem vol zuurstof & hoop ! En politici van goede wil...

Brasilia, louca de Jesus 2014. Brugse Poëziebos in Zuid-Amerika ( met dank aan Wervel.be & Luc Vankrunkelsven )

Voka, handen & bedrijven af van de zuidelijke groene gordel ! Chartreusegebied blijft groene erfgoed inrijpoort Brugge & ommeland ! To the green belts, citizens ! Aux arbres citoyens !

Boem. Paukeslag. Vlaanderen & Brugge stoppen met kappen van hun bossen ? Lees hier de vijf vragen die we stelden aan de politici & partijen van goede wil. Welkom in het Lappersfortbos op vier mei 2014 ( lees ook de antwoorden uit 2009 toen er ook kiesstrijd was )

Beluister een interview met de vrije stadsdichters van Brugge Lies Van Gasse & Peter Theunynck

Flyer Poëziewacht uitgedeeld aan Brugse concertgebouw ( de rode kathedraal ) tijdens derde Poëzienacht 2014

Kom 4 mei 2014 naar het Lappersfortbos. De lentewandeling start om 14u30 met als thema ‘ Poëzie & politiek voor de zonevreemde bossen ‘ met kabinet Schauvliege, stads- en bosdichters, Bert de Somviele van Bos+ & vlaamse politici van goede wil over de stand van zaken in de ruimtelijk bedreigde bossen. Wees welkom !

Geschonken koetsen, derde stadsgedicht voor Brugge

Gehoord in Brugge, gedichten van Luuk Gruwez

Mobiliteitsbrief tegen de Zuidelijke Ontsluiting aan de volgende Vlaamse regering & co. Vooravond Brugse gemeenteraad februari 2014

De kudde, tweede stadsgedicht Brugge 2014 omtrent een mogelijke zuidelijke ontsluiting.

Ballade van de Madonna met kind van erestadsdichter Brugge Hedwig Speliers. Alle Monuments Men ter ere. Overheden stop de teloorgang van de levende landschappen, het groene erfgoed als natuurmonument. Kathedralen vertakt naar de hemel reikend...  

W & Z aub. meer zorg voor Vlaamse bomenlandschap langs water & weg !

Lees hier ' Stadsdichter Lies van Gasse leest eerste gedicht voor ' met dank aan Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad van 7 februari 2014

Brugge heeft voor het eerst stadsdichteres. Met dank aan het Nieuwsblad van 3 februari 2014

Nieuwe gedichtenroute Hugo Clauspad ingewandeld door Brugse stadsdichteres Lies Van Gasse. Poëzie 4 dode dichters & 12 levende dichters sieren wandelpad Lappersfort Poëziebos. Peter Theunynck bijgezet in galerij Brugse erestadsdichters. Aux arbres Citoyens !

Lies Van Gasse is de vrije Brugse stadsdichteres, nu zondag 02.02.14 in het Poëziebos om 14u30

Brugse politieke partijen over mogelijke zuidelijke ontsluiting, herfst 2012. Vaartdijk = Fietsdijk !

Muzes in de moeder der zonevreemde bossen blij met conceptnota 31.01.14 Vlaamse regering ' plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen '. Een eerste positieve stap voor de zonevreemde bossen. De lente-wandeling in het Lappersfort Poëziebos is op zondag 4 mei 2014 om 14u30 met als thema " Poëzie & politiek voor de zonevreemde bossen met oa. kabinet Schauvliege (ov. ), Bert de Somviele van Bos+ & vlaamse politici van goede wil over de stand van zaken in de bedreigde bossen.

Lees hier ' De koetsier van Brugge ' Belgische fabel met dank aan Frank Adam & Klaas Verplancke 

Bekijk hier ' De koetsier van Brugge ' Belgische fabel met dank aan Frank Adam & Klaas Verplancke

Brugge Peter Theunynck draagt elfde stadsgedicht op aan Groene Gordel Erfgoed Chartreusegebied & haar beschermers !

Een geschenk voor Brugge, zijn bewoners & bezoekers : 41 Bruggegedichten van erestadsdichter Hedwig Speliers ( de stem van de stad )

Lappersfortbos 2 februari, Lichtmis 2014 : Blijde intrede stadsdichteres Brugge & inwandelen nieuwe poëzieroute Hugo Clauspad. Welkom !

Brugse vrije stadsdichter Peter Theunynck op 30 januari & 2 februari 2014 in Brugge. Kom dankbaar afscheid nemen.

WINOK negende stadsgedicht voor Brugge. Bij de tragische dood van een jongen van 15. We bieden de familie, school & vrienden onze deelneming aan en branden een lichtje voor Winok.

Aux arbres citoyens ! Constructief bezwaar bij beheerplan Lappersfortbos 2013 - 2033

Hugo Clauspad Lappersfort Poëziebos klaar voor 2014. Uitkijkend naar Brugse stadsdichteres...

Herr Seele & honderd Lappersfortbosambassadeurs verwachtingsvol. Bosdaden Vlaamse regering nu ! Joke Schauvliege & Philippe Muyters kantel het beleid naar bosbehoud met een echt plan zonvreemde bedreigde bossen. Belofte maakt schuld.

Laatste elf dagen ( tot voor winterzonnewende 2013 ) inspraak openbaar onderzoek bosbeheerplan Lappersfortbos ( ANB & Groendienst Brugge )

Wees welkom op de Poëzieboswandeling van 15 december 2013 om 14u30 met oa. de stadsdichter van Brugge. Plaats : Lappersfortbos

Als je weggaat kom je dan nog terug ? Stadsgedicht 8 voor Brugge van vrije stadsdichter Peter Theunynck

De touwladders van de bosdichters. Gelegenheidstoespraak Brugs stadsdichter bij jubileum Antwerpen aan 't woord

Facts & figures week van het bos 2013 : Poëziebosbeweging vandaag : een update om de bomen door hut Lappersfortbos te zien

Elf jaar na de eerste zonevreemde bosontruiming Brugge 2002 : Lappersfortbrief aan de bosministers ( 2004 - 2013 ) Joke Schauvliege, Hilde Crevits & Kris Peeters :  maak een sluitend Vlaams bosplan NU !

Bekijk hier de foto' s van Knack op bezoek in het Lappersfortbos op een zonovergoten 16 augustus 2013, met dank aan Tom Verbruggen & Elke Lahousse www.tomverbruggen.com

De kleine revolutie in het Lappersfortbos. Met dank aan Knack 37 van 11 - 17 september 2013 voor stadsreportage Poëziebos in stadsdossier Brugge

We zullen er zijn. Beheerwandeling Lappersfortbos 2013 - 2033 met ANB-boswachter Koen op 13.10.13 om 14u30

Bruggen bouwen naar de toekomst. Lees hier het antwoord van het Brugse stadsbestuur & de voltallige Brugse gemeenteraad op het achtste verzoekschrift Participatie vanop de gemeenteraad 17.09.2013

Twee verdedigingen ten stadhuize verzoekschrift, Brugs berek vrijdag 13 september 2013 met burgervader Landuyt & lokale raadsleden/ambtenaren

Achtste verzoekschrift van 9 wakkere bruggelingen. Participatie : BRUGGE in & uit SPRAAK

Stadsdossier Brugge te koop : Knacks kleine revolutie met burgemeester Landuyt & Lappersfort Poëziebos

Politieke Partijen Brugge 2012 over een Participatiewijzer Brugge 2013 ?

Demonen, zesde stadsgedicht Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge. Ook te beluisteren op Soundcloud.

English Convent Bruges by Citypoet Peter Theunynck ( Translation Machteld Hardy )

Engels Klooster, vijfde stadsgedicht Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge. Ook te beluisteren !

Paviljoen Toyo Ito 2002 naar Lappersfortbos 2013 ? Een zomerse gedachtenwisseling onder de bescherming van de muzes

Koning Filip 1 beantwoordt brief van het Lappersfortbos, cartoon met dank aan Gie Campo & Ademloos

Vooraankondiging : Beheerwandeling Lappersfortbos met ANB-boswachter Koen op 13 oktober 2013 om 14u30. Wees welkom !

Maak er geen appelmoes van ! Zomer in Brugge, nieuw stadsgedicht & Lappersfortbrief aan de klimaatactiekampeerders

Brugge 21 juli 2013. Liefde gaat langzaam. Poëziebosbeweging schrijft Koning Filip Lappersfortbrief

Actie voeren gaat langzaam. Aux arbres citoyens & gouvernements ! Vuistregels voor klimaatactivisten en bosbezetters

Sire, er zijn geen bossen meer. Koninklijk archiefje

Verbetering wandelinfrastructuur Lappersfortbos voor vele seizoenen. De muzes danken ANB

Boswachterschouderklopgedicht : boswachter Koenraad weet raad ! Dank aan Paul Saccasyn

Meer participatie in Brugge. Negen wakkere Bruggelingen dienen achtste verzoekschrift in bij hun gemeenteraad op feestdag heilige Thomas

Bekijk hier foto's Frank Adam met fabels in het Lappersfortbos, de groene schouwburg van Brugge

Hedwig Speliers met bundel stadsgedichten. De stad door mijn onbevangen oog, met dank aan Stefaan Van Volcem en het Brugsch Handelsblad/Krant van West-Vlaanderen 21 juni 2013

Geen officiële Brugse stadsdichter, met dank aan Koen Theuns en Het Nieuwsblad/Corelio 20 juni 2013

Beluister klankfragment erestadsdichter Brugge Hedwig Speliers bij de voorstelling Brugse dichtbundel ' De stem van de stad '. Met dank aan Boekhandel De Reyghere & Frank Neirynck van de Brugse Stadsomroep

Dromen van brood & bossen : the fellowship of the Lappersfort, bij presentatie dichtbundel Hedwig Speliers, met dank aan Uitgeverij De Contrabas

Beheervergadering Lappersfortbos 28 juni 2013 met ANB-boswachter Koen

Lappersfortbos is nu definitief groene zone, met dank aan Koen Theuns en Het Nieuwsblad/Corelio 13 juni 2013

Lappersfort nu  : reactie Poëziebosbeweging op groene inkleuring KMO-zone in de moeder der zonevreemde bossen

Lappersfort voor Twitteraars op de dag van het park 2013